Положение о Судейской коллегии ФБУ

Положення
про Суддівську колегію Громадської організації «Федерація бадмінтону України»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Суддівська колегія (далі – СК) Громадської організації «Федерація
бадмінтону України» є комісією Громадської організації «Федерація
бадмінтону України» (далі – ГО «ФБУ»).
1.2. Діяльність СК регламентується Статутом ГО «ФБУ», даним
Положенням, рішеннями Виконкому ГО «ФБУ».
2. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ
2.1. СК створена з метою координації діяльності суддівського корпусу
та підвищення рівня кваліфікації арбітрів України з бадмінтону.
2.2. Основні завдання суддівської колегії:
2.2.1. Забезпечення об’єктивності відбору суддів для проведення
всеукраїнських та міжнародних змагань.
2.2.2. Підготовка суддів для отримання категорії «ВЕ Accredited».
2.2.3. Вирішення питань, пов’язаних з суддівською практикою.
2.2.4. Підвищення кваліфікації суддів.
2.2.5. Розробка та затвердження необхідних для функціонування СК
документів і положень.
2.2.6. Пропозиції щодо доповнень до правил з бадмінтону України
відповідних рішень Мінмолодьспорту України та Європейської федерації
бадмінтону.
3 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ
3.1. Голова СК затверджується рішенням Виконкому ГО «ФБУ»
терміном на 5 років. Повноваження СК може бути достроково припинено за
рішенням Виконкому ФБУ.
3.2. До складу СК входять від 3 до 5 членів (голова, заступник голови
та члени комісії).
3.3. Про скликання СК її члени оповіщаються головою СК не пізніше
ніж за два тижні до проведення засідання.
3.4. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів комісії.
3.5. Кожен член СК має один голос.
3.6. Засідання СК відбувається в очній або електронній формі (за
допомогою листування електронною поштою або у формі відео-конференції).
3.7. Збори СК вважаються чинними, якщо на них присутні не менше
простої більшості членів СК.
3.8. Збори СК можуть бути скликані за вимогою половини членів СК, голови СК, Виконкому ГО «ФБУ», Генеральним секретарем ГО «ФБУ» або Президентом ГО «ФБУ».
4 КОМПЕТЕНЦІЯ СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ
4.1. СК збирається не рідше чотирьох разів на рік, за попереднім повідомленням не пізніше ніж за два тижні.
4.2. Голова СК визначає строки і місце проведення та порядок денний Зборів.
4.3. СК розглядає та затверджує:
4.3.1. «План заходів з підготовки арбітрів з бадмінтону»;
4.3.2. пропозиції щодо внесення змін до регламентуючих документів ГО ФБУ;
4.3.3. категорії суддів ГО «ФБУ»;
4.3.4. результати іспитів семінарів з сертифікації суддів;
4.3.5. реєстр судів, які мають категорію «суддя ГО «ФБУ»;
4.3.6. заходи з підвищення кваліфікації суддів;
4.3.7. вносить пропозиції Генеральному секретарю щодо направлення суддів на суддівські курси Європейської федерації бадмінтону;
4.3.8. затверджує список 10 кращих арбітрів України з бадмінтону за минулий рік.
5 ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ
5.1. Голова СК керує роботою СК;
5.2. Голова СК розробляє план роботи СК;
5.3. Голова СК розробляє або доручає розроблення документів, необхідних для функціонування СК та визначених у пункті 4.3. цього Положення; 5.4. Голова СК звітує перед Виконкомом ГО «ФБУ» про роботу СК;
5.5. Голова СК збирає СК за необхідністю, але не рідше чотирьох разів на рік, за попереднім повідомленням не пізніше ніж за два тижні;
5.6. Голова СК затверджує головну Суддівську колегію для проведення змагань згідно з календарним планом спортивних заходів України з бадмінтону, що проходять на території України;
5.7. Голова СК бере участь у підготовці проекту календарного плану спортивних заходів України з бадмінтону, що пропонується для затвердження Виконкомом ГО «ФБУ».

309 total views, 1 views today

Print Friendly