Положение о Тренерском совете ФБУ

Положення
про Тренерську Раду Громадської організації «Федерація бадмінтону України»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Тренерська рада (далі – ТР) є консультативно-дорадчим органом ГО «ФБУ».
1.2. ТР Громадської організації «Федерація бадмінтону України» (далі – ГО «ФБУ») створюється з метою координації діяльності та об’єднання зусиль фахівців з бадмінтону, навчальних, навчально-спортивних, фізкультурно-спортивних та інших організацій і об’єднань по досягненню результатів з підготовки спортсменів високої кваліфікації, виховання спортивного резерву, підготовки фахівців з бадмінтону.
1.3. ТР в своїй діяльності керується Статутом ГО «ФБУ», відповідними рішеннями і документами Мінмолодьспорту України, цим Положенням, рішеннями Виконкому ГО «ФБУ» та іншими нормативними документами ГО «ФБУ».
1.4. До складу комісії ТР можуть входити від п’яти до дев’яти осіб. Склад робочої групи затверджується на засіданні Виконкому ГО «ФБУ».
2. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ
2.1. Вивчення та аналіз передового зарубіжного досвіду підготовки бадмінтоністів та тренерських кадрів.
2.2. Участь в розробці передової методики спортивного тренування на основі сучасних технологій.
2.3. Ведення реєстру українських тренерських та інструкторських кадрів.
2.4. Розробка і реалізація програм підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з бадмінтону в Україні.
2.5. Підготовка навчальних програм для всіх видів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.
2.6. Щорічне визначення десяти кращих тренерів України.
2.7. Висування кандидатур фахівців у тренерській діяльності для нагородження ГО «ФБУ».
2.8. Проведення атестації тренерських та інструкторських кадрів з бадмінтону;
2.9. Участь в розробці наступних документів:
2.9.1. щорічного календарного плану українських і міжнародних спортивних заходів з бадмінтону;
2.9.2. регламенту Всеукраїнських та міжнародних змагань;
2.9.3. регламенту ГО «ФБУ».
2.10. Оцінка планів підготовки та результатів виступу збірних команд України згідно відповідних зобов’язань.
2.11. Внесення рекомендацій щодо складу збірних команд України по всім віковим групам на черговий календарний рік.
2.12. Участь в удосконаленні системи рейтинг-класифікації бадмінтоністів України.
2.13. Розробка та створення всеукраїнського рейтингу тренерів з бадмінтону.
2.14. Підготовка програм та методичних рекомендацій для підвищення кваліфікації інструкторів-тренерів з бадмінтону.
2.15. Розробка програм науково-методичного і медичного супроводу діяльності членів збірних команд України із компетентними організаціями.
3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ
3.1. Голова ТР затверджується рішенням Виконкому ГО «ФБУ» терміном на 5 років. Повноваження ТР може бути достроково припинено за рішенням ГО «ФБУ».
3.2. Голова ТР за потребою збирає комісію на засідання для розгляду питань, відповідно до щорічного плану роботи комісії, засідання ТР відбувається в очній або електронній формі (за допомогою листування електронною поштою або у формі відео-конференції).

3.3. Засідання комісії ТР є правомочним у разі присутності не менше 50% її членів.

3.4. Порядок денний засідання ТР формує голова ТР.
3.5. Всі рішення ухвалюються простою більшістю голосів, у разі рівноваги – голос голови є вирішальним.
4. КОМПЕТЕНЦІЯ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ
4.1. Розгляд кандидатів на головних та старших тренерів збірних команд України відповідних вікових категорій для призначення їх Виконкомом ГО «ФБУ».
4.2. Призначення відповідальних тренерів юнацьких збірних команд України у всіх вікових категоріях.
4.3. Рекомендації щодо складу юнацьких збірних команд України у всіх вікових категоріях для участі в командних Чемпіонатах Європи.
4.4. Створення атестаційної комісії для розгляду присвоєння категорій щодо сертифікації тренерів ГО «ФБУ» різних рівнів кваліфікації.
5. ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ
5.1. Голова ТР керує роботою ТР.
5.2. Голова ТР розробляє план роботи ТР.
5.3. Голова ТР розробляє або доручає розроблення документів, необхідних для функціонування ТР.

5.4. Голова ТР звітує перед Виконкомом ГО «ФБУ» про роботу ТР.
5.5. Голова ТР збирає комісію ТР за необхідністю, але не рідше чотирьох разів на рік, за попереднім повідомленням не пізніше ніж за два тижні.

375 total views, 4 views today

Print Friendly