Протокол засідання Виконкому ФБУ №2 від 22.12.2018

ПРОТОКОЛ № 2
засідання Виконкому ГО «Федерація бадмінтону України»
м. Київ 22 грудня 2018 року
Засідання Виконкому ГО «Федерація бадмінтону України» (далі ГО «ФБУ») відкрив Президент «Федерації бадмінтону України» Олексій Дніпров і повідомив про наступне:
На засідання Виконкому ГО «ФБУ» прибули:
Дніпров О.С., Продан В.В., Стасюк А.О., Барабаш М.М., Гречанюк О.О., Гусаров В.В., Діптан А.І., Махноський Г.А., Натаров Г.В., (загалом 9 осіб з 13 членів Виконкому).
На засідання прибули такі запрошені:
- Мізін М.Г.
- Дружченко В.Г.
- Оніщенко С.В.
- Шарапа О.М.
- Славінський Д.В.
Головуючим на засіданні Виконкому обраний Президент ГО «ФБУ» – Дніпров Олексій Сергійович.
Секретарем Виконкому обраний Генеральний секретар ГО «ФБУ» – Стасюк Артем Олександрович.
Далі Дніпров О.С. запропонував провести відкрите засідання Виконкому із веденням прямої трансляції з наступним порядком денним:
1.Річний звіт про роботу ГО «Федерація бадмінтону України» за 2018 рік.
(Доповідач – Генеральний секретар Федерації бадмінтону України Стасюк А.О.)
Співдоповідач по комісіях.
2. Затвердження плану роботи ГО «Федерації бадмінтону України» на 2019 р.
(Доповідач – Генеральний секретар ГО «ФБУ» Стасюк А.О.)
3. Затвердження штатного розпису секретаріату ГО «ФБУ»
(Доповідач – Генеральний секретар ГО «ФБУ» Стасюк А.О.)
4. Звіт щодо кошторису видатків за 2018 рік та затвердження кошторису видатків ГО «ФБУ» на 2019 рік.
(Доповідач – Генеральний секретар ГО «ФБУ» Стасюк А.О.)
5. Затвердження розмірів вступних, членських та інших внесків, порядку та строків (термінів) їх сплати.
(Доповідач – Генеральний секретар ГО «ФБУ» Стасюк А.О.)
6. Звіт головних тренерів про роботу за 2018 рік.
(Доповідач – Мізін М.Г., Дружченко В.Г.)
7. Звіт про роботу працівників штатної збірної команди України з бадмінтону.
(Доповідач – державний тренер Мінмолодьспорту Оніщенко С.В.)
8. Затвердження складу штатних збірних команд України з бадмінтону.
(Доповідач –Генеральний секретар ГО «ФБУ» Стасюк А.О.)
9. Затвердження навчальної програми з бадмінтону для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
(Доповідач –Генеральний секретар ГО «ФБУ» Стасюк А.О.)
10. Про внесення змін та доповнень до «Регламентів проведення Чемпіонатів та Кубку України».
(Доповідач – Голова спортивно-технічної комісії Гусаров В.В.)
11. Положення про відокремлені підрозділи ГО «ФБУ».
(Доповідач –Генеральний секретар ГО «ФБУ» Стасюк А.О.)
12. Затвердження положень та складів постійних комісій ГО «Федерація бадмінтону України»
(Доповідач – Голова спортивно-технічної комісії Гусаров В.В.)
13. Затвердження календарного плану змагань на 2019 рік.
(Доповідач –Генеральний секретар ГО «ФБУ» Стасюк А.О.)
14. Про запровадження конкурсу на звання «Кращий бадмінтоніст року»
(Доповідач – Голова спортивно-технічної комісії Гусаров В.В.)
15. Розгляд інших питань.
Поставили на голосування.
Голосували:
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0
Рішення про проведення відкритого засідання Виконкому із веденням прямої трансляції прийнято одноголосно.
1. Річний звіт ГО «Федерація бадмінтону України» за 2018 рік
Слухали: Стасюка А.О.
Який доповів про роботу ГО «Федерація бадмінтону України» за 2018 рік, розповівши про досягнення та актуальні проблеми ГО «ФБУ».
Після обговорення за участі Продана В.В., Гусарова В.В., Барабаша М.М., Махновського Г.А. звіт був прийнятий до відома.
2. Затвердження плану роботи ГО «Федерація бадмінтону України» на 2019 р.
Слухали: Стасюка А.О.
Який доповів про план роботи ГО «ФБУ» на 2019 рік.
Після обговорення інформація була прийнята до відома.
3. Затвердження штатного розпису секретаріату ГО «ФБУ»
Слухали: Стасюка А.О.
Який доповів присутнім про штатний розпис секретаріату ГО «ФБУ» для більш якісної роботи федерації.
Інформація прийнята до відома та штатний розпис затверджено.
4. Звіт щодо кошторису видатків за 2018 рік та затвердження кошторису видатків ГО «ФБУ» на 2019 рік
Слухали: Стасюка А.О.
Який доповів про видаткову частину кошторису ГО «ФБУ» за 2018 рік та виніс пропозицію про затвердження кошторису видатків ГО «ФБУ» на 2019 рік, по відповідних статтях кошторису.
В обговоренні взяли участь: Дніпров О.С., Продан В.В., Шарапа О.М.
Після обговорення цього питання кошторис видатків поставили на голосування.
Голосували:
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0
Звіт щодо кошторису видатків на 2018 рік та кошторис видатків на 2019 затверджено.
5. Затвердження розмірів вступних, членських та інших внесків, порядку та строків (термінів) їх сплати
Слухали: Стасюка А.О.
Про розміри вступних, членських та інших внесків, порядку та строків (термінів) їх сплати.
В обговоренні прийняли участь: Гусаров В.В., Гречанюк О.О., Натаров Г.В., Махновський Г.А., Діптан А.І.
Постановили:
Доручити члену Виконкому Діптану А.І. у строк до 01 січня 2019 року підготувати за участю членів Виконкому, представників спортсменів і тренерів остаточну редакцію документу для подальшого затвердження.
6. Звіт головних тренерів про роботу за 2018 рік
Слухали: Мізіна М.Г.
Який доповів присутнім про:
- підготовку збірної жіночої команди України до головних міжнародних змагань 2018 року;
- результати виступів членів команди окремо у міжнародних турнірах серії Гран-Прі;
- підготовку членів збірної команди на місцях;
- дав оцінку показаних результатів спортсменів згідно з їх контрактами тощо.
В обговоренні взяли участь: Дніпров О.С., Стасюк А.О., Продан В.В., Махновський А.Г., Гусаров В.В.
Слухали: Дружченка В.Г.
Який доповів присутнім про підготовку збірної чоловічої команди України до головних міжнародних змагань 2018 року, про результати виступів членів команди окремо у міжнародних турнірах серії Гран-Прі, про підготовку членів збірної команди на місцях, про складнощі формування парних категорій, підвищення психологічного стану спортсменів, дав оцінку показаних результатів спортсменів згідно з їх контрактами, тощо.
В обговоренні взяли участь: Дніпров О.С., Стасюк А.О., Продан В.В., Махновський А.Г., Гусаров В.В.
Після дискусії Стасюк А.О. запропонував дати оцінку роботи головних тренерів збірних команд (задовільно або незадовільно).
Голосували за оцінку роботи головного тренера Мізіна М.Г.
Голосували: 9
Задовільно: –
Незадовільно:_ –
Утримались: –
Вирішили одноголосно: недостатньо ефективна робота.
Голосували за оцінку роботи головного тренера Дружченка В.Г.
Голосували: 9
Задовільно: –
Незадовільно: –
Утримались: –
Вирішили одноголосно: недостатньо ефективна робота.
Згідно з наданої оцінки тренерів збірних команд вирішили поставити на голосування наступне питання:
Тренером Національних збірних команд України призначити одного тренера.
Голосували:
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0
Рішення прийнято одноголосно.
Наступним питанням вирішили обрати кандидатуру на посаду тренера Національних збірних команд України Дружченка В.Г.
Питання поставили на голосування.
Голосували:
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0
Рішення прийнято одноголосно.
Після оцінки роботи тренерів збірних команд державний тренер Оніщенко С.В. запропонував ГО «ФБУ» найближчим часом розглянути та надати нову кандидатуру головних тренерів з відповідним листом від Федерації до Міністерства молоді та спорту України для конкурсної комісії.
7. Звіт про роботу працівників штатної збірної команди України з бадмінтону.
Слухали: Оніщенка С.В.
Який доповів присутнім про свою роботу, роботу начальника та лікаря штатної збірної команди, а також роботу головних тренерів. Нагадав про те, що бадмінтон знаходиться в третій групі Олімпійських видів спорту Міністерства і закликав всіх присутніх спільними зусиллями підняти результати усіх вікових збірних команд України для того, щоб вивести вид спорту у другу групу. Це дасть можливість отримати додаткові кошти і відповідне ставлення Міністерства молоді та спорту України до виду спорту.
Після обговорення інформація прийнята до відома.
8. Затвердження складу збірних та штатних команд України з бадмінтону.
Слухали: Стасюка А.О.
Який надав списки збірної команди України на 2019 рік у кількості 80 осіб, які підготували тренери штатної збірної команди України спільно з тренерською радою згідно з критеріями відбору Мінмолодьспорту.
Виступили: Оніщенко С.В., Гусаров В.В., Барабаш М.М.
Після обговорення Стасюк А.О. запропонував затвердити списки збірної команди України (основний склад, кандидати, резерв – 80 осіб) на 2019 рік.
Поставили на голосування.
Голосували:
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0
Вирішили: список затвердити.
Слухали: Дружченка В.Г.
Про список штатної збірної команди України на 2019 рік для роботи за контрактом у Мінмолодьспорті України (4 жінки, 4 чоловіки, 1 тренер).
Виступили: Оніщенко С.В., Стасюк А.О., Махновський Г.А., Гусаров В.В.
Поставили на голосування.
Голосували:
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0
Вирішили: затвердити список кандидатів терміном до 25 грудня 2018 року для оформлення контрактів в Мінмолодьспорту (список додається).
9. Затвердження шкільної програми з бадмінтону для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Слухали: Стасюка А.О.
Який запропонував затвердити програму для дитячо-юнацьких спортивних шкіл для подальшого погодження з Мінмолодьспорту.
Поставили на голосування.
Голосували:
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0
Постановили: шкільну програму доопрацювати до 1-го січня 2019 року.
Відповідальні: Бендін С.В.
з авторами програми Швачко В.М., Ібрагімова М.В.
10. Про внесення змін та доповнень до «Регламентів проведення Чемпіонатів та Кубку України»
Слухали: Гусарова В.В.
Про удосконалення регламентів проведення чемпіонатів та інших змагань.
Виступили: Барабаш М.М., Махновський Г.А., Дружченко В.Г., Оніщенко С.В.
Після обговорення вирішили:
- доопрацювати «Регламент проведення Чемпіонатів та Кубку України» до 01 січня 2019 року, враховуючи висловлені зауваження та пропозиції;
- призначити відповідальним по цьому питанню Гусарова В.В.
11. Положення про відокремлені підрозділи ГО «ФБУ»
Слухали: Стасюка А.О.
Який доповів про положення відокремлених підрозділів ГО «ФБУ» і запропонував його розглянути та затвердити.
Після обговорення це положення поставили на голосування:
Голосували:
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0
Рішення прийнято одноголосно – положення затверджено.
12. Затвердження положень та складу постійних комісій ГО «ФБУ»
Слухали: Гусарова В.В.
Який доповів про положення та склад постійних комісій ГО «ФБУ».
В обговоренні прийняли участь: Натаров Г.В., Стасюк А.О., Махновський Г.А., Барабаш М.М., Оніщенко С.В.
Після обговорення Стасюк А.О. виніс пропозицію:
Обрати голів постійних комісій та їх склад.
Головою суддівської комісії – Натарова В.Г.
До складу суддівської комісії: Міліневський М.П., Єльцов П., Калякін О.С., Гусаров В.В.
Головою тренерської ради – Махновського Г.А.
До складу тренерської ради: Мізін М.Г., Косенко В.Е., Головкінка Н.В., Дружченко В.Г.
Головою спортивно-технічної комісії – Гусарова В.В.
До складу спортивно-технічної комісії: Міліневський М.П., Скорік С.С., Ніколенко О.Ю., Оніщенко С.В.
Поставили на голосування.
Голосували:
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0
Прийнято рішення про затвердження складу постійних комісій та їх голів.
Винесли на голосування наступні питання:
«Положення про тренерську раду ГО «ФБУ», «Положення про спортивно-технічну комісію ГО «ФБУ», «Положення про суддівську колегію ГО «ФБУ»
Поставили на голосування.
Голосували:
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0
Рішення прийнято одноголосно.
Постановили: положення про суддівську колегію, тренерську раду, спортивно-технічну комісію доопрацювати з урахуванням доповнень та змін до 01 січня 2019 року.
Призначити відповідальними по даному питанню: Гусарова В.В., Оніщенка С.В.
13. Затвердження календарного плану спортивних заходів та змагань на
2019 рік.
Слухали: Стасюка А.О.
Який доповів про календарний план спортивних заходів та змагань на 2019 рік.
Виступили: державний тренер Мінмолодьспорту Оніщенко С.В., Махновський Г.А., Барабаш М.М.
Поставили на голосування.
Голосували:
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0
Рішення прийнято одноголосно.
Календарний план спортивних заходів та змагань на 2019 рік затвердили.
14. Запровадження конкурсу на звання «Кращий бадмінтоніст року»
Слухали: Гусарова В.В.
Який запропонував впровадити конкурс на звання «Кращий бадмінтоніст року»
Виступили: Гречанюк О.О., Барабаш М.М., Оніщенко С.В.
Поставили на голосування.
Голосували:
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: запровадити конкурс «Кращий бадмінтоніст року».
Призначити відповідальними про розробку положення «Кращий бадмінтоніст року» Гусарова В.В., Стасюка. А.О., терміном до 01.01.2019 р.
15. Розгляд інших питань
Виступив: Гусаров В.В.- голова спортивно-технічної кмісії
Про присвоєння звання «Суддя Національної категорії України»:
Карпенку Дмитру (м. Харків); Натарову Георгію (м. Харків);
Білоус Ірині (м. Одеса); Єльцову Павлу (м. Київ), які виконали відповідні нормативи.
Поставили на голосування.
Голосували:
За – 8
Проти – 0
Утримались – 1
Прийнято рішення присвоїти звання «Суддя Національної категорії України» Карпенку Д., Натарову Г., Білоус І., Єльцову П.
Виступив: Стасюк А.О. генеральний секретар
Співдоповідач: Гусаров В.В.
З пропозицію про те, що вразі негайного вирішення нагальних та практичних питань Федерації, рішення Виконкому може бути прийнято шляхом опитування членів Виконкому в електронній формі (відео конференція; електронне листування та інше).
Поставили на голосування.
Голосували:
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0
Рішення прийнято одноголосно.
Голова О.С. Дніпров
Секретар

533 total views, 2 views today

Print Friendly